Chingam 16 to 31 / Kanni 1 to 14

1 Sep. Sat. 

 • 4.30 pm     Ayyappa Pooja

2 Sep. Sun.         ASHTAMI ROHINI – Sree Krishna Jayanthi 

3 Sep. Mon.  

 • 8 am     SARASWATHA PUSHPANJALI 
 • 10 am    SARASWATHI POOJA – by Students

5 Sep. Wed.       EKADASI

 • 7.45 pm – Vishnu Sahasranaama Parayanam

7 Sep. Fri.           PRADOSHAM

11 Sep. Tue.         VARAHA JAYANTHI

12 Sep. Wed.       VINAYAKA CHATHURTHI

 • 6 am    MAHAGANAPATHY HOMAM  

14 Sep. Fri.           SHASHTI

17 Sep. Mon.        MUPPATTU THINKAL

 • 7 pm    Sivasahasranaama Parayanam
 • 7.15 pm Umamaheswara Pooja

20 Sep. Thu.         EKADASI

 • 7.45 pm   Vishnu Sahasranaama Parayanam

21 Sep. Fri.  MUPPATTU VELLI / PRADOSHAM

 • 6 am    GANAPATHY HOMAM
 • 6.30 pm    BHAGAVATHY SEVA

22 Sep. Sat. 

 • 10.30 am    Navagraha Pooja
Share This