1196 Etavam (Vaikasi) 19 ~ Mithunam (Aani) 16

June (Saturday)  Ekadashi

  • 8:30 am –  Ayyappa bhajans, 108 Sharanam Vili, Padi Paatu and Namaskara slokam
  • Ayyappan Abhishekam and Ayyappa Pooja [Book Now]

June (Sunday)

  • 10:30 am – Thulasi Pooja & Samarppanam

7 June (Monday)  Pradosham

10 June (Thursday)  Vaishakha Maasam Ends 

  • Surya Grahanam

16 June (Wednesday) – Shashti Vratham

18 June (Friday)   PRATHISHTA DINAM

19 June (Saturday) – UTSAVAM

20 June (Sunday)  Ekadashi – UTSAVAM

  • 9 am – Bhagavathy Manjalaadal (Abhishekam) and Pooja [Book Now]

21 June (Monday)

22 June (Sunday)  Pradosham

26 June (Saturday)

  • 9 am – Ganapathy Abhishekam & Ganapathy Pooja [Book Now]
Share This