7 July Sat.

 • 4.30 pm   Ayyappa Pooja

9 July Mon. Ekadashi

 • 7.45 pm   Vishnu Sahasranaama Parayanam

10 July Tue. Pradosham

15 July Sun. Pongalaclick here for details

16 July Mon.

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva
 • 6.30 pm   Umamaheswara Pooja

17 July Tue.

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva

18 July Wed.

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva

19 July Thu.

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva

20 July Fri.

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva

21 July Sat.

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 10.30 am  Navagraha Pooja
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva
 • Koodiyattam

22 July Sun.

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva

23 July Mon. Ekadashi

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva

24 July Tue. Pradosham

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva

25 July Wed.  

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva

26 July Thu.  

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva

27 July Fri. Guru Poornima

 • 6 am   Ganapati Homam
 • 6.30 pm  Bhagawati Seva

31 July Tue. Sankatahara Chaturthi

Share This