Meenam 18 ~ Medam 16, 1194

April (Tuesday) – Pradosham

April (Saturday)

  • 4.30 pm – Ayyappa Pooja

13 April (Saturday) – Sreerāma Navami

14 April (Sunday) – Vishu

15 April (Monday)

  • 6.30 pm – Umāmaheshwara Pooja

16 April (Tuesday) – Pradosham

19 April (Friday) – Hanuman jayanthi

  • 6 am – Ganapathy Homam
  • 9 am – Hanuman Pooja
    • Hanuman Chalisa Chanting
  • 6.30 pm – Bhagavathy Seva

20 April (Saturday)

  • 10.30 am – Navagraha Pooja

22 April (Monday) – Sankatahāra Chaturthi

Share This